(JVC.KENWOOD 한국서비스센터) 및 모든 무전기와 RF관련기기 전문수리센터
한글 도메인 안내! "검색창에서 (무전기수리.한국 / 무전기수리.KR) 입력시 hitop.net 연결됩니다)

하이톱 위치 보기

"여기는 무전기 전문 수리센터. hitop 중고무전기장터 입니다.

  FT-2000D
  중고FT-2000D(HF/50Mhz/200W) 판매 및 교환
  
첨부화일1 :
122160_ft2000d.jpg (325749 Bytes)YAESU FT-2000D(HF/50Mhz/200W) 판매 합니다

 

USA버젼입니다

 

동작완벽하고 상태매우조습니다(실사)

 

구성품: 본체, 전원부(220V), 핸드마이크, 전원선, 설명서

 

자세한 제원은 http://www.rigpix.com/yaesu/ft2000d.htm 참고하세요

 

판매가격: 230만원

 

공일공-팔칠칠팔-사구사구(전화주세요)

[인쇄하기] 2019-11-12 07:57:35 / 211.52.240.148


   
  


관리자로그인~~ 전체 2958개 - 현재 6/148 쪽
122664 SX-2000 2019-12-08 25
122648 6K2FWJ 2019-12-07 72
122647 6K2FWJ 첨부화일 : 151.png (51658 Bytes) 2019-12-07 80
122645 KEY 2019-12-07 271
122661 먼지 2019-12-08 63
122667 먼지 보세요 2019-12-08 31
122713 터무니없는가격 2019-12-09 11
122644 hl2akj 첨부화일 : 122644_FT-1000 양도2.jpg (276057 Bytes) 2019-12-07 409
122643 CWSSBFM 첨부화일 : IMG_1706.jpg (205167 Bytes) 2019-12-07 415
122673 CWSSBFM 2019-12-09 20
122710 CWSSBFM 2019-12-09 7
122642 CWSSBFM 첨부화일 : IMG_1711.jpg (261942 Bytes) 2019-12-07 568
122646 CWSSBFM 2019-12-07 51
122641 HAM 첨부화일 : 122641_사진.jpeg (376818 Bytes) 2019-12-06 418
122640 ic7610 첨부화일 : 일괄.JPG (76097 Bytes) 2019-12-06 617
122638 VX-8DR 첨부화일 : 122638_VX-8DR.jpg (324838 Bytes) 2019-12-06 364
122637 miltop728 2019-12-06 188
122635 6LQ6 2019-12-06 106
122634 TS-690L 2019-12-06 541
122631 증폭기 2019-12-06 153
  [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11]